Friday, January 17, 2014

Mentari Pagi

Mentari Pagi


Pada Istana para Dewa Jawa
Mentari pagi di timur sana
tanda masih sehari hidup lagi
sekadar nulis satu-dua puisi

Malang, 30 November 2013
Padmo Adi (@KalongGedhe)

No comments:

Post a Comment