AWAL DARI KISAH YANG LAIN

AWAL DARI KISAH YANG LAIN Desain cover oleh Daniela Triani   Kata Pengantar Kisah-kisah Problematika Gender yang Manga-esque   Buku ini adalah ruang-waktu yang kami ciptakan supaya teman-teman mahasiswa Sastra Jepang, Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Brawijaya, yang terlibat di dalamnya memiliki kesempatan untuk berkarya mengartikulasikan pengalaman dan pemahaman mereka akan gender dan problematika yang ada tentang gender tersebut. Tentu teori-teori gender itu mereka dapatkan di dalam kelas. Dalam kesempatan ini, diharapkan para mahasiswa mampu mem- break down dan mengartikulasikan teori tersebut melalui sebuah kisah (fiksi) yang lebih dekat dengan mereka. Tentu saja pembahasan mengenai gender ini selalu menarik dan selalu terbuka akan berbagai macam kemungkinan. Kisah tentang gender yang dihadirkan oleh teman-teman mahasiswa Sastra Jepang ini sungguh menarik; ada kisah yang menelusuri problematika gender itu di ranah yang paling privat—ketika seseorang mempertanyakan identitas gende

Dhadhamu Uwis Cukup

Your Breast is Enough
-Pablo Neruda-

Your breast is enough for my heart,
and my wings for your freedom.
What was sleeping above your soul will rise
out of my mouth to heaven.

In you is the illusion of each day.
You arrive like the dew to the cupped flowers.
You undermine the horizon with your absence.
Eternally in flight like the wave.

I have said that you sang in the wind
like the pines and like the masts.
Like them you are tall and taciturn,
and you are sad, all at once, like a voyage.

You gather things to you like an old road.
You are peopled with echoes and nostalgic voices.
I awoke and at times birds fled and migrated
that had been sleeping in your soul.
Dhadhamu Uwis Cukup
-Pablo Neruda-
*sinadur neng Basa Jawa dening Padmo Adi

Dhadhamu uwis cukup kanggo atiku,
lan swiwiku kanggo kamardikanmu.
Apa kang turu sandhuwuring suksmamu bakal bangkit
saka sajroning lambeku menyang swarga.

Sajroning sliramu impen saben dinane.
Saliramu teka kaya embun ing makutaning kusuma.
Cakrawala sirna nalika sliramu ora aneng sandhingku.
Miber salaminya kaya ombak ing angkasa.

Aku wis ngomong sliramu nembang sajroning samirana
pindha tetanduran pinus lan kaya cagak kang dhuwur.
Dhuwur kaya ngono uga sliramu lan agung sampurna,
lan sedhih, kabeh nyawiji, pindha lelakuning janma.

Sliramu nglumpukke samubarang sajroning dhirimu kaya dene dalan kang tuwa.
Sajroning dhirimu ana swara imbal-imbalan lan tembang klangenan
Aku tangi lan sanalika para peksi mabur lan pindhah
kang wis suwe turu  sajroning suksmamu.

Comments