HARAPAN

  HARAPAN Harapan bukanlah keyakinan akan sesuatu di masa depan. Harapan adalah kesaksian, bahwa kita tetap akan bertahan, terus menjalani hidup, menghadapi segala yang hidup berikan, dengan segenap kepercayaan akan gelora cinta yang menggebu... walau hidup hanya berisi duka, lara, dan air mata. Wabah ini telah merenggut nama-nama yang kita kenal dengan baik... mengubah mereka menjadi deretan angka statistik. Perpisahan demi perpisahan... justru mengantarkanku di sini dan kini. Cintaku menanti di balik Lawu. Tunggulah, aku datang bagai gelombang... membawa deru rindu. Corona, kukutuk sumpahi engkau! Aku memang akan mati, tetapi tidak hari ini!!!   13 September 2021 Padmo Adi

Dhadhamu Uwis Cukup

Your Breast is Enough
-Pablo Neruda-

Your breast is enough for my heart,
and my wings for your freedom.
What was sleeping above your soul will rise
out of my mouth to heaven.

In you is the illusion of each day.
You arrive like the dew to the cupped flowers.
You undermine the horizon with your absence.
Eternally in flight like the wave.

I have said that you sang in the wind
like the pines and like the masts.
Like them you are tall and taciturn,
and you are sad, all at once, like a voyage.

You gather things to you like an old road.
You are peopled with echoes and nostalgic voices.
I awoke and at times birds fled and migrated
that had been sleeping in your soul.
Dhadhamu Uwis Cukup
-Pablo Neruda-
*sinadur neng Basa Jawa dening Padmo Adi

Dhadhamu uwis cukup kanggo atiku,
lan swiwiku kanggo kamardikanmu.
Apa kang turu sandhuwuring suksmamu bakal bangkit
saka sajroning lambeku menyang swarga.

Sajroning sliramu impen saben dinane.
Saliramu teka kaya embun ing makutaning kusuma.
Cakrawala sirna nalika sliramu ora aneng sandhingku.
Miber salaminya kaya ombak ing angkasa.

Aku wis ngomong sliramu nembang sajroning samirana
pindha tetanduran pinus lan kaya cagak kang dhuwur.
Dhuwur kaya ngono uga sliramu lan agung sampurna,
lan sedhih, kabeh nyawiji, pindha lelakuning janma.

Sliramu nglumpukke samubarang sajroning dhirimu kaya dene dalan kang tuwa.
Sajroning dhirimu ana swara imbal-imbalan lan tembang klangenan
Aku tangi lan sanalika para peksi mabur lan pindhah
kang wis suwe turu  sajroning suksmamu.

Comments