Monday, September 21, 2015

Mantra Sakdurunge Lelungan Numpak Motor

Mantra Sakdurunge Lelungan Numpak Motor

Kakang kawah
Adhi ari-ari
Aku nunggang teji
Tulung disekseni

Kakang kawah
Adhi ari-ari
Saka Mataram dakwiwiti
Tekan Mbetawi dakpungkasi

Kakang kawah
Adhi ari-ari
Niat ingsun nresnani
Gunung alas daklakoni

Kakang kawah
Adhi ari-ari
Gilo aku nunggang teji
Ketemu sing daktresnani


Padmo Adi

No comments:

Post a Comment