AWAL DARI KISAH YANG LAIN

AWAL DARI KISAH YANG LAIN Desain cover oleh Daniela Triani   Kata Pengantar Kisah-kisah Problematika Gender yang Manga-esque   Buku ini adalah ruang-waktu yang kami ciptakan supaya teman-teman mahasiswa Sastra Jepang, Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Brawijaya, yang terlibat di dalamnya memiliki kesempatan untuk berkarya mengartikulasikan pengalaman dan pemahaman mereka akan gender dan problematika yang ada tentang gender tersebut. Tentu teori-teori gender itu mereka dapatkan di dalam kelas. Dalam kesempatan ini, diharapkan para mahasiswa mampu mem- break down dan mengartikulasikan teori tersebut melalui sebuah kisah (fiksi) yang lebih dekat dengan mereka. Tentu saja pembahasan mengenai gender ini selalu menarik dan selalu terbuka akan berbagai macam kemungkinan. Kisah tentang gender yang dihadirkan oleh teman-teman mahasiswa Sastra Jepang ini sungguh menarik; ada kisah yang menelusuri problematika gender itu di ranah yang paling privat—ketika seseorang mempertanyakan identitas gende

WIS BIYASA RUSAK

WIS BIYASA RUSAK

kajupuk saka facebook

Ra perlu nggresula
Ra perlu nesu-nesu
Tandurane rusak
Iku uwis biyasa...
Wis biyasa rusak!

Rusak dadi biyasa, biyasa dadi rusak
Senar dudu bolah, bener ora salah
Yen manungsa mati amarga kahanan
Yen tanduran mati amarga manungsa
Aja takon dosa marga kuwi wis biyasa!

kajupuk saka facebook

Wis rumangsa bisa mbayar bandha
Banjur ngrasa kuwasa ngrusak apa-apa
Nglakoni luput ora njaluk pangapura
Malah nantang pepadha, rumangsa bisa
Lelakon cah wingi sore ora bisa rumangsa

Ya iki sing diarani wolak-waliking jaman
Wong dora ura-ura, diweling malah ngedan
Ngaku tresna, tiba ndhatane ngrudhapeksa
Ngaku asih, tiba mburine anggawe sara

Wolak-waliking jaman, sing becik ditampik
Bareng ana kahanan ala dianggep biyasa
Bola-bali wong lali amarga rumangsa melik
Rumangsa melik, krana bisa mbayar bandha

kajupuk saka facebook

Jamane pancen jaman edan
Ora ngedan ora uman
Ngidak-idak sirahe liyan
Iku uwis dadi pakulinan

Ndonyane kukut,
Uwite padha kisut
Minangka manungsa kang kudune gawe tentreme ndonya
malah dadi sarana bubrahe jagad-buwana


kajupuk saka Save Our Borneo

Dhuh Dhik, sanadyan rupa kaya Dewi Sinta
Nanging tumindake kaya buta
Waton ngabruk waton mbalela
Saya suwe samsaya rusak dadi biyasa

Ngger Cah Ayu... kene dikudang Kang Mas Kalong
Ayune moblong-moblong... kaya genthong bolong...
Isih mahasiswa ngidak-idak kembang-kusuma...
Suk gedhe dadi pengusaha ngobong alas-wana


kajupuk saka Save Our Borneo

(asmaradana)
Menda balap saumpami
Nora mulur nalar kaprah
Pating saluwir metune
Tetanduran padha rusak
Nora papa denpidak
Si pengung anggung gumulung
Para padma tinangisan...

01 Desember 2015
dening Padmo Adi (@KalongGedhe), Nara Wicaksono​, lan Dimas Suro Aji

Comments