GARIS MATI

  GARIS MATI   seorang pekerja menatap  Deadline semua melaju kencang dan riuh lalu menghantam sebuah garis mati berhamburan seperti sisipus yang putus asa mencari makna   Malang, 28 September 2022 @kalonggedhe

A Splendor


A Splendor

O... my lover...
Than the sun, she is hotter...
She is splendid!
A splendor, both from heaven and hell.
She is an angel, a devil as well.

15 Juli 2016
Padmo Adi

Comments