Friday, August 3, 2018

KEDIRI


KEDIRI

Kediri ... di sini tiga lelaki menghibur diri.
Kediri ... di sini dua lelaki melupakan masa lalunya.
Kediri ... di sini seorang lelaki meluapkan marahnya ... dengan foya-foya.
Kediri ... di sini aku memutuskan untuk memeluk erat nama ini, dengan segala dosa adam, berkat, dan kutuknya.
Kediri ... Budhi Mardika namaku, panggil aku Padmo Adi.

Juni 2018
@KalongGedhe

Saint Paul Riders berpose di Monumen Simpang Lima Gumul, Kediri

No comments:

Post a Comment