ICOLLEC FIB UB

  International Conference on Language, Literature, Education, and Culture (ICOLLEC) 2021 Virtual Conference Faculty of Cultural Studies - Universitas Brawijaya “The Dynamics of Language, Literature, Education, Art, and Culture  of a Changing Society in The Age of Disruption” 🎤 SPEAKERS 1. Prof. Dr. Bernard Arps - Leiden University 2. Prof. Dr. Sharmani Patricia Gabriel - Universiti Malaya, Malaysia 3. Prof. Hsueh-Hua Chuang - National Sun Yat-sen University, Taiwan 4. Prof. Hisanori Kato - Chuo University, Japan 5. Dr. Dag Yngvesson - University of Nottingham, Malaysia 6. Dr. Hipolitus Kristoforus Kewuel - Universitas Brawijaya 🗓️ International Conference: 9-10 October 2021 🗓️ Important Date 1. Abstract submission is extended until 05 September 2021 2. Notification of abstract acceptance is extended until 20 September 2021. 3. Payment deadline: 30 September 2021 4. Full paper: 8 October 2021 5. International conference: 9-10 October 2021 6. Notification of fullpaper for proceeding:

JANMA MANUNGSA

JANMA MANUNGSA

Menungsa kuwi duwe raga uga duwe rasa. Yen ora duwe rasa, kuwi durung komplit le dadi menungsa. Nanging, pikire kudu luwih dawa tinimbang rasa-pangrasane. Lan, atine kudu luwih dawa tinimbang pikire.

Yen rasa-pangrasane luwih dawa tinimbang pikire... apa meneh luwih dawa tinimbang atine... kuwi jenenge durung jangkep le dadi menungsa, kaya bocah wingi sore sing mbanyaki.

(Mulane, ya Ngger, ngangsua kawruh... ngangsua sing jero... ben amba panyawangmu... ben alus rasamu... ben dawa pikirmu... supaya tentrem atimu.)


@KalongGedhe

Comments