AWAL DARI KISAH YANG LAIN

AWAL DARI KISAH YANG LAIN Desain cover oleh Daniela Triani   Kata Pengantar Kisah-kisah Problematika Gender yang Manga-esque   Buku ini adalah ruang-waktu yang kami ciptakan supaya teman-teman mahasiswa Sastra Jepang, Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Brawijaya, yang terlibat di dalamnya memiliki kesempatan untuk berkarya mengartikulasikan pengalaman dan pemahaman mereka akan gender dan problematika yang ada tentang gender tersebut. Tentu teori-teori gender itu mereka dapatkan di dalam kelas. Dalam kesempatan ini, diharapkan para mahasiswa mampu mem- break down dan mengartikulasikan teori tersebut melalui sebuah kisah (fiksi) yang lebih dekat dengan mereka. Tentu saja pembahasan mengenai gender ini selalu menarik dan selalu terbuka akan berbagai macam kemungkinan. Kisah tentang gender yang dihadirkan oleh teman-teman mahasiswa Sastra Jepang ini sungguh menarik; ada kisah yang menelusuri problematika gender itu di ranah yang paling privat—ketika seseorang mempertanyakan identitas gende

Aku Tresna Sliramu

Here I Love You
-Pablo Neruda-

Here I love you. 
In the dark pines the wind disentangles itself.
The moon glows like phosphorous on the vagrant waters.
Days, all one kind, go chasing each other.

The snow unfurls in dancing figures.
A silver gull slips down from the west.
Sometimes a sail. High, high stars. 
Oh the black cross of a ship.
Alone.

Sometimes I get up early and even my soul is wet.
Far away the sea sounds and resounds.
This is a port.

Here I love you.
Here I love you and the horizon hides you in vain.
I love you still among these cold things.
Sometimes my kisses go on those heavy vessels
that cross the sea towards no arrival.
I see myself forgotten like those old anchors.

The piers sadden when the afternoon moors there.
My life grows tired, hungry to no purpose.
I love what I do not have. You are so far.
My loathing wrestles with the slow twilights.
But night comes and starts to sing to me.

The moon turns its clockwork dream.
The biggest stars look at me with your eyes.
And as I love you, the pines in the wind
want to sing your name with their leaves of wire.
Aku Tresna Sliramu
-Pablo Neruda-
*sinadur neng Basa Jawa dening Padmo Adi

Aku tresna sliramu.
Ing saantaraning tetanduran pinus kang peteng angin pecah.
Wulane ndadari cumlorot sandhuwuring banyu wangi.
Dina-dina, kabeh dina, padha oyak-oyakan.

Udan deres mbabar crita kaya dene penari Karonsih.
Manuk camar perak nunjem saka kulon.
Kala-kala njlajah samodra. Dhuwur, sadhuwur kartika.
Oh salib ireng sandhuwuring kapal.
Ijen.

Nalika subuh aku tangi lan malah suksmaku teles.
Saka kadohan krungu swara samodra, ngimbal-imbali.
Iki pelabuhan.

Aku tresna kowe.
Aku tresna kowe nanging cakrawala ndhelikke sliramu ngono wae.
Aku isih tresna sliramu saantaraning samubarang njekut iki.
Kala-kala ambungku mabur sandhuwuring kapal-kapal gedhe
kang njlajah samodra embuh menyang ngendi.
Jebul awakku dilalekke kaya dene jangkar tuwa.

Pelabuhan iki sedhih nalika surup teka neng kana.
Aku iki uwis kesel, ora nduwe tujuwan urip.
Sing daktresnani ora daknduweni. Kowe adoh.
Rasa gethingku gelut karo surup kang alon teka.
Namung bengi banjur teka lan nembang kanggo aku.

Wulandari miwiti impenku.
Kartika kang paling gedhe nyawang aku nganggo mripatmu.
Lan nalika aku tresna sliramu, tetanduran pinus ing bayu
arep nembangke jenengmu nganggo senar gegodhongan.

Comments