ICOLLEC FIB UB

  International Conference on Language, Literature, Education, and Culture (ICOLLEC) 2021 Virtual Conference Faculty of Cultural Studies - Universitas Brawijaya “The Dynamics of Language, Literature, Education, Art, and Culture  of a Changing Society in The Age of Disruption” 🎤 SPEAKERS 1. Prof. Dr. Bernard Arps - Leiden University 2. Prof. Dr. Sharmani Patricia Gabriel - Universiti Malaya, Malaysia 3. Prof. Hsueh-Hua Chuang - National Sun Yat-sen University, Taiwan 4. Prof. Hisanori Kato - Chuo University, Japan 5. Dr. Dag Yngvesson - University of Nottingham, Malaysia 6. Dr. Hipolitus Kristoforus Kewuel - Universitas Brawijaya 🗓️ International Conference: 9-10 October 2021 🗓️ Important Date 1. Abstract submission is extended until 05 September 2021 2. Notification of abstract acceptance is extended until 20 September 2021. 3. Payment deadline: 30 September 2021 4. Full paper: 8 October 2021 5. International conference: 9-10 October 2021 6. Notification of fullpaper for proceeding:

Mantra Sakdurunge Lelungan Numpak Motor

Mantra Sakdurunge Lelungan Numpak Motor

Kakang kawah
Adhi ari-ari
Aku nunggang teji
Tulung disekseni

Kakang kawah
Adhi ari-ari
Saka Mataram dakwiwiti
Tekan Mbetawi dakpungkasi

Kakang kawah
Adhi ari-ari
Niat ingsun nresnani
Gunung alas daklakoni

Kakang kawah
Adhi ari-ari
Gilo aku nunggang teji
Ketemu sing daktresnani


Padmo Adi

Comments