GARIS MATI

  GARIS MATI   seorang pekerja menatap  Deadline semua melaju kencang dan riuh lalu menghantam sebuah garis mati berhamburan seperti sisipus yang putus asa mencari makna   Malang, 28 September 2022 @kalonggedhe

Titi Wancine Wis Teka

Titi Wancine Wis Teka

Akeh uwong ngaku pandhita.
Ananging atine cidra.
Ngaku paring sabda saka jawata.
Sajatine amung mburu bandha.

Titi wancine wis teka...
Nalika kewan luwih aji tinimbang manungsa.
Manungsa kinunjara sajroning kothak kaca.
Bengak-bengok ngaruara tanpa swara.

Titi wancine wis teka...
Wong ngguyu dibelenggu.
Wong sembahyang ditendhang.
Wong nguda-rasa diperkara.

Titi wancine wis teka...
Wong udud dituntut.
Wong blaka dikunjara.
Wong tani dipateni.

Para juragan padha nata negara.
Narapraja lan satriya padha nyambiwara.
Para sarjana dadi babu ela-elu.
Dene wong sejati kaesi-esi.

Galo tuwan menir ngingu srenggala.
Suk yen gedhe kareben memangsa encik, cina, jawa.
Bareng gedhe malah nyakot gulune tuwan landa.
Sang tuwan age-age ngangkat bedhil lan gada.

Titi wancine wis teka...
Wong jawa ra doyan sega.
Alas gung daha ditanduri klapa.
Nandur ing sawah thukule bandosa.

17 November 2015
Padmo Adi

Comments