ICOLLEC FIB UB

  International Conference on Language, Literature, Education, and Culture (ICOLLEC) 2021 Virtual Conference Faculty of Cultural Studies - Universitas Brawijaya “The Dynamics of Language, Literature, Education, Art, and Culture  of a Changing Society in The Age of Disruption” 🎤 SPEAKERS 1. Prof. Dr. Bernard Arps - Leiden University 2. Prof. Dr. Sharmani Patricia Gabriel - Universiti Malaya, Malaysia 3. Prof. Hsueh-Hua Chuang - National Sun Yat-sen University, Taiwan 4. Prof. Hisanori Kato - Chuo University, Japan 5. Dr. Dag Yngvesson - University of Nottingham, Malaysia 6. Dr. Hipolitus Kristoforus Kewuel - Universitas Brawijaya 🗓️ International Conference: 9-10 October 2021 🗓️ Important Date 1. Abstract submission is extended until 05 September 2021 2. Notification of abstract acceptance is extended until 20 September 2021. 3. Payment deadline: 30 September 2021 4. Full paper: 8 October 2021 5. International conference: 9-10 October 2021 6. Notification of fullpaper for proceeding:

Titi Wancine Wis Teka

Titi Wancine Wis Teka

Akeh uwong ngaku pandhita.
Ananging atine cidra.
Ngaku paring sabda saka jawata.
Sajatine amung mburu bandha.

Titi wancine wis teka...
Nalika kewan luwih aji tinimbang manungsa.
Manungsa kinunjara sajroning kothak kaca.
Bengak-bengok ngaruara tanpa swara.

Titi wancine wis teka...
Wong ngguyu dibelenggu.
Wong sembahyang ditendhang.
Wong nguda-rasa diperkara.

Titi wancine wis teka...
Wong udud dituntut.
Wong blaka dikunjara.
Wong tani dipateni.

Para juragan padha nata negara.
Narapraja lan satriya padha nyambiwara.
Para sarjana dadi babu ela-elu.
Dene wong sejati kaesi-esi.

Galo tuwan menir ngingu srenggala.
Suk yen gedhe kareben memangsa encik, cina, jawa.
Bareng gedhe malah nyakot gulune tuwan landa.
Sang tuwan age-age ngangkat bedhil lan gada.

Titi wancine wis teka...
Wong jawa ra doyan sega.
Alas gung daha ditanduri klapa.
Nandur ing sawah thukule bandosa.

17 November 2015
Padmo Adi

Comments