SEBUAH PROSES PEMENTASAN TEATER

Gusti Mboten Sare

Gusti Mboten Sare


Ibu      :Thole, iki wis subuh. Gek ndang mapan turu.
Thole  :Bu ... Gusti mboten sare.

Padmo Adi

Comments