MUG YANG KAUDESAIN DENGAN GAMBAR WAJAHKU

MUG YANG KAUDESAIN DENGAN GAMBAR WAJAHKU * kepada @miki_osanai ( 小山内 美喜 )     Lihatlah, Miki... mug yang kaudesain dengan gambar wajahku telah berisi burakku kohi ! Hidup nambah sehari   Apa yang buat orang terus bertahan tetap hidup walau tanpa makna dan nampak sia-sia? Lihat, Shinigami di malam hari terlihat lebih memesona   Bagaimana aku bisa mengajarkan cara berkata ya pada hidup pada semesta raya dengan segenap gairah, tawa, dan air mata, yang disuling jadi aforisma?   Hidup manusia palingan cuma delapan puluh keliling bumi putari matahari selebihnya sunyi hingga tinggal jagad raya menguap sendiri atau koyak-moyak atau balik mampat untuk kemudian mendentum lagi   Kita cukup beruntung boleh mengada pada ruang-waktu lalu berpuisi ada yang menyanyi ada yang menari ada pula melukis sepi tapi jangan mati jangan dulu mati sebelum delapan puluh kali bumi kelilingi matahari atau kala sel-sel

NASIHAT SEORANG BAPAK TENTANG CINTA KEPADA PUTRA-PUTRANYA

NASIHAT SEORANG BAPAK TENTANG CINTA KEPADA PUTRA-PUTRANYA

*kepada Karna dan Sena

 

Aku berterima kasih atas kehadiran kalian

Dulu aku berharap punya adik laki-laki

tapi Tuhan memberiku kalian berdua

 

Kuberi nama Karna dan Sena

Dua Senapati yang gagah maju perang Bharatayudha

Yang jelas, kalian adalah seorang Padma

Trah Padmasusastra

Dalam nadimu mengalir darah Orang Merdeka


Kalian adalah anak-anak subuh

Lahirmu sebelum matahari meraja

Putra-putra KalongGedhe

Putra-putra Kartika,

bintang selatan yang menerangi malam-malamku.

 

Hari ini aku hendak mengajarimu cinta!

Kalian ini laki-laki,

tidak merengek minta cinta.

Tapi kalian beri cinta itu, bahkan

dengan menumpahkan darah dan mengiris dagingmu.

 

Namun, camkanlah pesanku ini,

jangan pernah menawarkan cinta,

sebelum kalian berjumpa dengan Kesejatian Dirimu.

Temukan itu lewat suatu misi yang kalian jalani.

Temukan itu lewat perutusan hidup yang kalian lakoni.

Temukan itu lewat perjuangan dan air mata.

Temukan itu lewat luka dan derita.

 

Hanya yang berjuang hingga menangislah

yang tahu betapa berharganya kebahagiaan dalam kebersamaan.

Hanya mereka yang berani terluka dan menanggung deritanyalah

yang tahu betapa berharganya peluk cinta penuh kasih sayang.

 

Menangislah jika harus menangis.

Namun, jangan pernah merengek!

Setelah puas menangis, bangkit... berdirilah!

Selesaikanlah perutusanmu, perjalananmu!


Dokumen pribadi.


Tatkala kau telah berjumpa dengan Kesejatianmu,

tawarkanlah cinta itu, pada yang kaukasihi.

Tawarkan, jangan paksakan.

Jika penolakan yang kaudapatkan,

sedihlah secukupnya, lalu pergi.

Lanjutkan hidupmu!

Jika penerimaan yang kauperoleh,

berbahagialah secukupnya,

lalu lanjutkan hidupmu bersama yang kaukasihi itu.

 

Hanya saja...

jangan pernah kausentuh Keperempuanannya

sebelum kau merasa sanggup bersamanya sehidup-semati.

Hormatilah dia, selayaknya kauhormati Ibu Prativi!

 

Kita adalah para lelaki.

Kelelakian kita tidak diafirmasi

pada berapa perempuan yang kita hamili!

Kelelakian kita hanya bisa diafirmasi oleh sesama lelaki...

lewat perjuangan

lewat perutusan

lewat misi yang kita emban

lewat luka, darah, dan air mata

 

Jangan pernah mencari afirmasi kelelakian

lewat payudara dan vagina perempuan!

Sebab, hanya kehampaan yang akan kaudapatkan.

 

Bersanggamalah bersama yang kaukasihi,

tatkala kaurasa kautelah berani sehidup-semati bersamanya!

 

Cinta itu adalah pilihan, wahai Putra-putra Nugraha!

Pilihan bebas dengan konsekuensi dan tanggung jawab.

Cinta itu adalah persembahan hidup, wahai Putra-putra Surana!

Persembahan tubuh dan darah mulia.

 

Merdekalah!

Lepas bebaslah!

Mencintalah dengan gagah!

Wahai Sanjaya dan Nayaka.

 

Malang, 12 12 2021

Padmo Adi

Comments